Overzicht aanvaardingsvoorwaarden

Oud ijzer verkopen regio Oudenaarde volgens bepaalde voorwaarden

 • Geleverde goederen moeten rechtmatig verworven zijn en gedepolueerd conform de wetgeving. Schroot dient vrij te zijn van olie, radioactief materiaal en andere niet-metalen.
 • Indien u verschillende soorten metalen bij ons aanlevert moeten deze reeds op voorhand gesorteerd en gescheiden zijn van elkaar. Alles door elkaar = prijs van het ijzer.
 • Wij hanteren verschillende prijzen per soort. Deze kan verschillen naargelang de aangebrachte hoeveelheid.
 • U wordt bij het binnenrijden gewogen op de weegbrug. Wacht tot u het rode licht ziet verspringen op het groen licht. Rij door en u krijgt teken waar u mag lossen. Leeg rijdt u terug op de weegbrug. Bij groen licht verlaat u de weegbrug en komt u binnen afrekenen. De doorgang steeds vrijhouden aub!
 • Al enkele jaren is de identificatiewet van toepassing bij schroothandelaren. Wanneer u goederen binnenbrengt moeten wij een kopie nemen van uw identiteitskaart, en tekent u een aankoopborderel op naam af.
 • Sinds eind juli 2013 is de wetgeving aangepast en is er een cash-verbod op koper(kabels). Wanneer u elektrische kabels (wel of niet gestript) aanlevert, zorg er dan voor dat u uw rekeningnummer bij zich heeft, dan kunnen we het verschuldigde bedrag naar u overschrijven.
 • Wat wij niet aanvaarden: witgoed (frigo’s, wasmachines, diepvriezers, droogkasten, ovens, microgolfovens,…), andere elektrische apparaten, wielen met banden, toestellen met olie in (reducties, motoren, natte transfo’s,…), mazouttanken die niet gereinigd zijn, gesloten gasflessen, munitie, explosieven, radioactieve stoffen,…
 • Hoogspanningstransfo’s moeten vrij zijn van thermische olie EN vergezeld zijn van een verwerkingsattest van de olie. Een hoogspanningstransfo waarbij aan beide voorwaarden niet voldaan is aanvaarden we niet.
 • Zink waar nog roofing aanhangt kan u gratis bij ons kwijt. Zink zonder roofing, daar betalen we we voor.
 • Mazouttanken in 1 geheel MOETEN voorzien zijn van een spoelattest. Een mazouttank die in 2 delen is geslepen is geen mazouttank meer. (Let op: een gat inslijpen is niet voldoende, hij moet volledig doormidden of in meerdere delen geslepen zijn.) Deze delen worden door u op voorhand schoongemaakt, dan aanvaarden we deze.
 • Gasflessen moeten open zijn. De kraan moet openstaan en er mag geen gas meer uitkomen. Oude gasflessen waar de kop is op vastgeroest kan u kwijt op het containerpark.
  Munitie die niet is afgegaan kan u laten afhalen door DOVO. (Bommen, kogels, granaten,…) Lege munitie kan u wel bij ons kwijt. Lege obussen, hulzen uit een schietstand,… zijn dus toegelaten.
 • Radioactiviteit is niet zichtbaar, ruikbaar of hoorbaar. Toch is dit een zeer gevaarlijke straling. Op apparaten waar mogelijks radioactieve straling uit komt staat meestal bijpassend pictogram. Echter, in uitzonderlijke gevallen kan iets radioactief zijn zonder dat u het weet. Soms in oude metertjes (op het puntje van de wijzer, de lichtgevende verf), bliksemafleiding, radiumhoudende stoffen of ertsen,… Een duidelijke wegwijzer in wat radioactief kan zijn vindt u hier (doorklikken naar fotoalbum). Wij kunnen u begeleiden in de gespecialiseerde afvoer indien u een vermoeden heeft dat uw afval radioactief is. Ofwel kan u rechtstreeks contact opnemen met het FANC.
Contacteer ons!055 50 00 25